Ik wil een EV maar waar kan ik laden?

Ik wil een EV maar waar kan ik laden?

De range is de voorbije jaren bij de EV’s sterk gestegen. Dit wordt steeds minder een issue bij kopers van wagens. Maar wat houdt de meeste mensen nog tegen om EV’s aan te kopen? Vroeger was dit vooral het design en de beperkte range, nu is het vooral de gebrekkige laadinfrastructuur of het gemis ervan dat het nummer 1 obstakel geworden is.

Het erkennen van het gat in de laadcapaciteit

Volgens McKinsey moeten er tegen 2030 ongeveer 120 miljoen EV’s zijn in de EU, China en de VS (of het dubbele in het meest agressieve scenario). (zie exhibit 1) Dit vergt extra en betere laadvoorzieningen. De vraag zal sterk gelokaliseerd zijn. Een dorp vb. met veel eengezinswoningen zal een andere laadinfrastructuur vereisen dan een stadskern waar er vooral multi-unit appartementen te vinden zijn.

De totale energievraag voor de volledige EV-populatie in de EU, de VS en China zal tussen 2020 en 2030 stijgen.
Meer info te lezen in ‘De invloed van de stijging van het aantal EV’s op de energievraag’.

ICE (internal combustion engine) voertuigen tanken gewoonlijk bij, aan een tankstation. Maar EV’s kunnen bijtanken op verschillende manieren, en op verschillende plaatsen. We kunnen 4 gevallen onderscheiden van laadmogelijkheden, alle 4 maken ze gebruik van bekabeling en plug-in laders.

Thuis

De hoeveelheid energie die thuis verbruikt wordt hangt af van het aantal laadpalen dat geïnstalleerd is en het volume van energie dat per laadpaal voorzien wordt. Het aandeel thuis-laden is afhankelijk van het feit of de huiseigenaars al dan niet over een garage beschikken en ook van enkele demografische factoren zoals het inkomen per huishouden.

Semi-publiek

  • De laadpalen bij bedrijven, op het werk worden niet alleen voor de werknemers maar ook voor het publiek opengesteld.
  • De omvang van laadpalen op het werk hangt af van de keuze van de werkgever en van reglementaire vereisten.

Publiek

Dit zijn de laadpalen die ter beschikking staan bij winkels, publieke punten, langs de openbare weg, …

Autosnelweg (voor lange afstanden)

Mensen gebruiken hun wagen niet alleen om van het werk naar huis te gaan en omgekeerd. Ongeveer 3 tot 6 % van de totale gereden Km’s zijn lange afstandsritten van meer dan 100 Km. Als een volgeladen wagen toch leeg blijkt te geraken, kan die op de autosnelweg aan een ‘langeafstands-lader’ opladen.

Andere laadmogelijkheden en technologieën zijn aan het evolueren.

Zo is er vb. het draadloos laden, of het straatlicht-laden. Deze manieren zijn potentieel heel rendabel maar worden niet belicht in deze studie.

Thuis, werk-en langeafstands laden gecombineerd zou de volledige energievraag van een EV bestuurder moeten dekken. Bestuurders die thuis of op het werk niet kunnen laden maken gebruik van publieke laadpalen. Bestuurders die hun batterij bijna volledig leeg hebben zullen moeten gebruik maken van een snellader.

Grote vraag naar energie, maar waar moeten we laden?

Thuis

De meerderheid van de EV-bestuurders volgen een laad-hiërarchie die thuis start. De individuele personenwagens staan ‘s nachts thuis geparkeerd en dit voor een tijdspanne van 8 tot 12u. In het geval van een thuis gecentreerde basis, heeft ongeveer 75 tot 80 % van de EV-bestuurders in de EU en VS toegang tot een laadpunt thuis. Dit dekt 75 % van hun energiebehoefte in 2020 (zie exhibit 3).

Van thuisladen tot publiek laden

Vooral in de Europese Unie, waar EV’s momenteel mainstream gaan, zal het laden hoogstwaarschijnlijk shiften van thuisladen naar publiek laden. Het aandeel van het thuisladen zal dalen van ongeveer 75% in 2020 tot 40% in 2030. Dit komt omdat steeds meer huishoudens met een lager en middeninkomen vanaf 2020 EV’s zullen aankopen en geen laadvoorziening laten installeren thuis om geen onnodige kosten te doen.

Op korte termijn moet een laag aanbod aan publiek laden echter niet noodzakelijk een significant obstakel vormen voor de EV adoptie in de EU en de VS, dit geval is anders in vb. China waar de helft van de energie van publiek laden zal moeten voortkomen. Verder zal het belang van publiek laden nog meer stijgen na 2030, wat de nood aan een strategische gebaseerde aanpak om de behoeftes van de doelmarkt te vervullen nog groter maakt.

Kiezen voor ‘traag’, ‘snel’ of ‘supersnel’ laden

Na de vraag ‘Waar zal men laden?’ komt de vraag: ‘Met welke technologie zal men laden?’. Dit zijn de verschillende soorten EV laden die momenteel bestaan:

  • AC laden (Alternate-current)
  • DC laden (Direct-current of Direct-current fast charging = DCFC)
  • Draadloos

Meer uitleg over de verschillende soorten technieken bij het laden van het EV vind je terug in het artikel ‘Mode 1, 2, 3 en 4’.

Het kostenplaatje van de laadpalen

Wanneer we de laadprofielen van de EV-bestuurders en de beschikbare technologieën bestuderen kunnen we er vanuit gaan dat we ruw geschat 40 miljoen laadpalen nodig hebben in de EU, de VS en in China samen. Dit komt overeen met ongeveer € 44 miljard kapitaal dat moet geïnvesteerd worden tegen 2030. The EU zal hiervan 25 miljoen laadpalen, wat overeenkomt met ongeveer € 13 miljard investeringskapitaal, nodig hebben tegen 2030. (zie exhibit 5)

Terwijl de meeste laadpalen (meer dan 95 %) zich thuis of op het werk zullen bevinden, maken ze slechts 70 % van de totale kapitaalinvestering uit. Dit komt door de aanzienlijke hoge kost van de snelladers.

Gemiddeld kost een Mode 3 laadpaal (thuis geïnstalleerd) € 1500, een laadpaal geïnstalleerd op het werk of publiek kost tussen de € 2.600 en € 4.400. Een snellader of een DCDF kost minimum € 22.000 en afhankelijk van de capaciteit van het vermogen kunnen de kosten oplopen tot € 175.000 per unit.

Gebrek aan efficiënte laadinfrastructuren, Wat is nu de oplossing?

Naarmate de vraag naar EV’s steeds groter lijkt te worden en de EV nu naar voor komt als een haalbaar alternatief voor de ICE wagen, is er nood aan samenwerking tussen verschillende partijen om het gat aan laadinfrastructuren te dichten en collaboratief te werken om oplossingen te voorzien. Deze issue moet prioriteit nummer 1 zijn op de agenda’s van alle stakeholders binnen het EV ecosysteem. Zeker als de toegang tot een efficiënte laadinfrastructuur het grootste obstakel zal vormen voor EV-penetratie.

Maar dit kan ook al op lokaal niveau. De oplossing is om de koppen samen te steken en een plan op te stellen om het laadprobleem aan te pakken. MobilityPlus heeft hierbij de kennis in huis en de middelen om het beheer van laadinfrastructuren op zich te nemen en dit aangepast aan de lokale benodigdheden. Syndici, leden van de VME, eigenaars van grote en kleine bedrijven, fleet managers of zelfs particulieren,... iedereen die een oplossing wilt voor het laden van EV’s, of zich hiervoor wilt voorbereiden naar de toekomst toe, kan beroep doen op MobilityPlus. Want uiteindelijk wil iedereen kunnen laden zonder zorgen. Charging anywhere, anytime.

Bent u geïnteresseerd in hoe we de vraag naar laadinfrastructuren kunnen aanpakken of wilt u hulp bij het zoeken naar een laadoplossing voor uw specifieke situatie? Neem contact op met ons via hello@mobilityplus.be of bel op 09/312 30 01.

Bron: McKinsey&Company “Charging ahead: Electric-vehicle infrastructure demand” Augustus 2018, Cijfers geüpdatet in Oktober 2018 - MobilityPlus