EV’s en de energiesector – de impact op de toekomstige emissies in de EU

EV’s en de energiesector – de impact op de toekomstige emissies in de EU

Samenvattende boodschap

EV’s geladen door hernieuwbare energiebronnen spelen een belangrijke rol in de EU plannen om:

 1. De transitie te maken naar een koolstofarm transportsysteem
 2. De doelstelling te behalen om de GHG emissies voor 80-95 % te verlagen tegen 2050

De groei in het gebruik van EV’s zal resulteren in een geringe stijgende energievraag in de EU: Europa’s totale elektriciteitsconsumptie zal stijgen van 0,3% (in 2020) tot 5% in 2030 en eventueel 9,5% in 2050. * Exhibit 1

De Energievraag voor EV’s in de EU

Exhibit 1

2014 2020202520302050
0,442579150,1In miljard kWh (absolute cijfers)
0,03%0,3%1,6%5%9,5%*In % van de totale energievraag

* Bij assumptie van een aandeel van 80% EV’s in 2050.

 • Aandeel energievraag van de EV’s van de totale energievraag in 2020 in Europa: 0,3%
 • Aandeel energievraag van de EV’s van de totale energievraag in 2030 in Europa: 5%

→ Dit is een stijging van 4,7% van de energievraag van de EV’s (opgelet! t.o.v. de totale energievraag).


Als we kijken naar de absolute cijfers in miljard kWh:

 • De energievraag van de EV’s in 2020 in Europa: 4 miljard kWh
 • De energievraag van de EV’s in 2030 in Europa: 79 miljard kWh

→ Dit is een stijging van 75 miljard kWh (niet t.o.v. de totale energievraag, maar in absolute cijfers)

Een stijging in het gebruik van EV’s zal ook resulteren in:

 1. Lagere CO2 and luchtverontreinigende emissies van het wegvoer zelf
 2. Een zeer geringe stijging in emissies komende van elektriciteitsproductie
 3. Een algemeen netto voordeel in termen van lagere emissies van Carbon dioxide CO2 en de luchtverontreinigende nitrogen oxides (Nox) en fijn stof (Particulate Matter = PM)
 4. Een algemene lichte stijging in SO2 door emissies van elektriciteitsproductie
 5. De lichte stijging van de emissies d.m.v. de extra elektriciteitsproductie is in verhouding aanzienlijk kleiner dan de daling van de emissies door het stijgend gebruik van de EV’s.

De nood aan duurzaam wegvervoer

Ondanks de technologische verbeteringen doorgevoerd in het verleden draagt de transportsector nog steeds bij aan ongeveer ¼ van Europa’s GHG emissies en daarmee bevordert ze jammer genoeg de klimaatverandering. Emissies van het wegvervoer dragen ook bij tot hoge concentraties van luchtverontreinigende stoffen in vele Europese steden. Deze steden voldoen vaak niet aan de luchtkwaliteitsnormen die gezet zijn door de EU en de WHO (World Health Organisation).

De hernieuwbare energiebronnen die de EV’s van elektriciteit moeten voorzien kunnen bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van koolstof in de transportsector en een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Conclusie

De transitie naar een toekomst met lagere emissie is mogelijk door het inzetten van hernieuwbare energiebronnen en een verhoogd aandeel in het gebruik van de EV’s. Maar dergelijke transitie brengt gevolgen met zich mee, er is dus nood aan een betere laadinfrastructuur in Europa.

MobilityPlus biedt laadoplossingen voor verschillende doelgroepen en bouwt aan een netwerk om de laadinfrastructuur in België te optimaliseren.
De bijkomende elektriciteitsvraag die resulteert in een groter aandeel EV’s in de EU zal extra aandachtspunten met zich meebrengen. Vb. hoe gaan we laadpieken opvangen?
Hiervoor maakt MobilityPlus gebruik van de energiecontroller, door het ‘slim laden’ met de energiecontroller kunnen we de oplaadmomenten spreiden en voorkomen we op deze manier laadpieken.

Bronnen: McKinsey&Company - Europees Milieuagentschap: ‘EV’s en de energie sector’ - MobilityPlus