De eerste slimme laadpaal plechtig in gebruik genomen te Oostende

De eerste slimme laadpaal plechtig in gebruik genomen te Oostende

Vorige week donderdag 27 september werd op de parking van het innovatie- en incubatiecentrum Greenbridge UGent Campus Oostende het startsein gegeven van het pilootproject: “de slimste laadpaal van Vlaanderen”, een initiatief van MobilityPlus, Yuso, Greenbridge en Elegis.

Naast de 60 aanwezige geïnteresseerden in de technologie waren ook de burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte en Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein aanwezig. Het doel van dit project is om een franchiseconcept uit te rollen naar bedrijven en KMO’s in Vlaanderen waarbij meerdere ‘slimme’ laadpalen worden geïnstalleerd op parkings om in te spelen op het stijgend aantal EV’s in diverse fleets.

Wat is nu precies een slimme laadpaal?

Een slimme laadpaal houdt rekening met de schommelingen in vraag en aanbod op de energiemarkt en maakt gebruik van ‘delayed’ of ‘smart charging’; vrij vertaald dus het uitgesteld of slim laden.

Volgende 2 factoren hebben invloed op de vraag en aanbod van energie en dus bijgevolg ook op de prijs:

Volgens Mckinsey vertonen huishoudens een typisch gedragsprofiel, zo is er een piekmoment tussen 18u en 23u ‘s avonds, op dit tijdstip komen de meeste mensen terug thuis van het werk, en creëren ze een grote vraag naar stroom. Ook eigenaars van EV’s zullen eerder bij het thuiskomen hun wagen inpluggen. Een ‘domme laadpaal’ zal op dit piekmoment laden, terwijl een slimme laadpaal dit uitgesteld zal doen.

Energieleveranciers kunnen op verschillende manieren deze situatie bespelen zoals bijv. het laadgedrag bij de consument gaan beïnvloeden door time-of-use elektriciteitstarieven. Hierbij geven ze incentives aan de EV eigenaars die na middernacht gaan laden. Maar deze oplossing heeft nood aan een platform dat overzicht biedt. Als iedereen er nl. voor kiest om na middernacht te gaan laden, dan wordt een nieuwe ‘timer-peak’ gecreëerd. (Mckinsey Analysis)

Niet alleen de timing van alle huishoudens in België heeft een invloed op de energie-afname en bijgevolg ook op de energietarieven, maar ook de weersverwachtingen beïnvloeden het energieverbruik en de elektriciteitsproductie. De productie van windenergie bijv. hangt rechtstreeks af van de windkracht en heeft dus onmiddellijk effect op het aanbod en op de prijs.

MobilityPlus draagt bij aan de stabiliteit van het net

MobilityPlus speelt hier slim op in door het aanwenden van de energie-controller die verbonden is aan de slimme laadpaal. Deze gaat voor de klant a.d.h.v. data detecteren wanneer het beste moment is om te laden, dus buiten de piekmomenten en wanneer er stroom-overschotten zijn van o.a. zonne- en windenergie. De EV-eigenaar hoeft zich niet bezig te houden met deze piekmomenten, maar de software eigen aan de energie-controller van MobilityPlus bepaalt dit voor de EV-eigenaar.

Deze bijdrage van MobilityPlus is van groot belang aangezien we tegenwoordig het zeer actuele thema stroomtekort niet meer kunnen negeren. We moeten slim omgaan met het afnemen van energie zodoende een stroomtekort tegen te gaan. Elke bijdrage telt dan ook.

Vandaar dat we de laadpaal in Oostende de eerste ‘slimme’ laadpaal noemen, deze laadpaal illustreert in het klein waar de hele energietransitie om draait: door een toegenomen ‘slimme’ koppeling van productie- en verbruik installaties gaan we inspelen op de natuurlijke schommelingen van vraag en aanbod van energie die tevens door de hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, etc.) en dus de weersomstandigheden worden beïnvloed.